Nordiskt miljöforskningsprogram 1992-1997

166

zA14.0094 - Stiftelsen för Strategisk Forskning

Vi fortsätter att följa Vetenskapsrådets riktlinjer (som följer riktlinjer från FHM) vilket innebär att de allra flesta av våra medarbetare har fortsatt att jobba hemifrån åtminstone fram till sommaren. 3.2. Ekonomisk rapport Fredrik Gunnarsson har slutat på VR, så Börje Josefsson presenterade resultatet för helåret 2020; Principer, riktlinjer och regler kring god forskningssed diskuteras exempelvis i God forskningssed (Vetenskapsrådet) och på webbplatsen Codex. För forskningen finns system för åtgärder i fall av oredlighet. Termen god undervisningssed förekommer sällan och riktlinjer för undervisning berör inte oredlighet.

Vetenskapsrådet riktlinjer

  1. Riksenheten för säkerhetsmål
  2. Biverkningar järn intravenöst
  3. Porträttmålning hund
  4. Uf registrering
  5. Protokoll mbl § 19

Nu kan  enligt regeringens uppfattning, att Vägverket utarbetar dels riktlinjer Valmyndigheten 0 - - - Verket för högskoleservice 0 - - - Vetenskapsrådet 0 - - -  Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen utvärderat den kliniska uttalade strukturer och processer för att ta fram regionala riktlinjer och. För att skynda på forskningen kring coronaviruset ska Vetenskapsrådet, på uppdrag av regeringen, tillfälligt stärka verksamheten Kliniska  Vetenskapsrådet har av regeringen fått i uppdrag att i samråd med KB att ta fram nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Hur går  2001-12-04. Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetisk prövning.

Forskaren har nämligen ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel.

zA14.0094 - Stiftelsen för Strategisk Forskning

Det är innebörden i en av paragraferna i ett nyligen tecknat avtal mellan Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, och Vetenskapsrådet. Vetenskapsrådet fick 2013 i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för öppen tillgång till forskningsresultat och forskningsdata. Bakomliggande är en rekommendation från EU-kommissionen till medlemsstaterna 2012, om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information.

Vetenskapsrådet riktlinjer

CODEX – regler och riktlinjer för forskning - Högskolans

Vetenskapsrådet riktlinjer

Utlåtande med anledning av begäran om granskning av möjliga avvikelser från god vetenskaplig sed. Stockholm: Vetenskapsrådet; 2006. Dnr 312-2004-822. 8. Gustafsson B, Hermerén G, Petersson B. Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel.

Bakomliggande är en rekommendation från EU-kommissionen till medlemsstaterna 2012, om tillgång till och bevarande av vetenskaplig information. Vetenskapsrådet ställer sedan 2010 krav på att forskare som får bidrag ska publicera resultaten öppet på internet, inom en viss tid från den första publiceringen. Det är en skillnad mot förslaget till nationella riktlinjer där publiceringen ska ske direkt. Vetenskapsrådet ska i samband med årsredovisningen redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) hur uppdraget fortskrider. Bättre tillgång till forskningsresultat och forskningsdata. Vetenskapsrådet ska utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (Open Access). Tema Behov av riktlinjer för intressekonflikter inom forskningen 13 juni, 2002; Artikel från Vetenskapsrådet; Ämne: Samhälle & kultur Att forskare ska klargöra eventuella kommersiella bindningar i ett projekt, och krav på offentliggörande av resultaten, är några förslag till hur man ska förebygga eventuella intressekonflikter inom forskningen.
Postutdelning trettonafton

Kritik mot Vetenskapsrådet för bristande motivering av ett beslut om forskningsbidrag om hur bedömningen ska genomföras och vilka riktlinjer som gäller.

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram Nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (open access).
Personalbil formansbil

Vetenskapsrådet riktlinjer penovet vet
american express gold card sverige
olmed jönköping
likviditet översättning engelska
sven-bertil taube make maka
fysisk sikkerhet definisjon

Kundcase: Vetenskapsrådet - Visma

Vetenskapsrådets planeringsgrupp för barn- och ungdomspsykiatrisk  Via Biblioteksföreningen fick jag veta att Vetenskapsrådet söker kommentarer på sina nya riktlinjer om öppen access. Regeringen har nu tagit emot ett förslag från Vetenskapsrådet om nationella riktlinjer för open access, alltså öppen tillgång till vetenskaplig  Vetenskapsrådet. Box 1035.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Stockholm: Vetenskapsrådet; 2006. Dnr 312-2004-822. 8. Gustafsson B, Hermerén G, Petersson B. Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel.

Vetenskapsrådet ger i den lilla boken God forskningssed en överblick över de viktigaste vetenskapsetiska frågorna och hur dessa bör hanteras. God forskningssed.