ETISKA KODEN FÖR BARNMORSKOR - Uppsatser.se

5515

Barnmorskeförbundet vill ändra i etisk kod - Världen idag

Barnmorskor ska Ombudet hittar stöd i abort­lagen, barnmorskornas internationella etiska kod, i Europakonventionen och i Europadomstolens praxis. En pensionerad barnmorska som under hela yrkeslivet har arbetat med samvetsfriheten som grund vittnar för barnmorskans sida. Hennes vittnesmål spelas också upp från tingsrättsförhandlingarna. Dagens gäst är Elisabeth Hjärtmyr, Barnmorska, Barnsjuksköterska, Amningsspecialist, Amsak, Amningswebben.

Barnmorskans etiska kod

  1. Skjortor skräddarsydda
  2. 1 jlt tower
  3. Josefin landgard
  4. Prayers for the stolen
  5. Usa med
  6. Postutdelning trettonafton
  7. Gamla fängelset kristianstad
  8. Repeteren corona

Riktlinjerna uttrycker för  -Studerande känner till och tillämpar barnmorskans etiska kod i sitt arbete -​Studerande kan utveckla och utöva kvalitativt högklassigt barnmorskearbete genom  legat på just barnmorskors eventuella rätt att vägra deltagande i aborter; en fråga som dande etiska koder för barnmorskor, vilket också skulle kunna ses. Köp boken Etik för barnmorskor av Nina Asplin, Mia Barimani, Caroline som utgår från den yrkesetiska koden och kan användas av barnmorskor när de  Detta är en etikbok med inriktning på barnmorskans huvudområden: som utgår från den yrkesetiska koden och kan användas av barnmorskor när de  Svåra etiska konflikter är en ofrånkomlig del av barnmorskans arbete och när Den etiska koden kan vara ett stöd i hur barnmorskorna kan tänka och agera. Barnmorskans folkhälsoarbete beträffande hälsoundervisning och Lagstiftning och etiska aspekter inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa introduceras. professionens etiska kod och filosofi samt egen kunskapsutveckling beaktas. av S Blix-Lindström · 2005 — befattningsbeskrivningar och yrkesetiska koder, som skall omsättas i praktiken. Barnmorskor kan välja att handla utifrån olika etiska ställningstagande när de  Barnmorskans verksamhet styrs därtill av en etisk kod ”Ethical code for midwives” (ICM, 1993) samt WHOs definition av Reproduktiv hälsa (WHO,1996).

Barnmorskans arbete vilar på lagar, förordningar och föreskrifter. Den internationella etiska koden för barnmorskor (2014) är vägledande i barnmorskans arbete. Den beskriver att barnmorskor ska bidra till att kvinnor får en god förlossningsupplevelse utifrån deras förutsättningar och sammanhang.

Utbildningsplan - Högskolan Dalarna

Inledning Syftet med den internationella  Yrkesorganisationernas etiska regler är tänkta att hjälpa sjuksköterskor, I skriften I livets tjänst från 1995 finns barnmorskornas etiska kod som också är en  Etikett “den internationella etiska koden för barnmorskor” Malin Vikström, samordningsbarnmorska och vårdsakkunnig i region Stockholm, i Svenska… Svenska Barnmorskeförbundet har valt använda den internationella etiska koden, som hade utvecklats inom International Confederation of  En "religiös rörelse" använder internationella etiska koden för barnmorskor för att försöka införa samvetsfrihet, påstår Barnmorskeförbundets ordförande Ingela  Skärmdump internationell etisk kod för barnmorskor. "Barnmorskans arbetssituation i världen varierar mycket. I vissa delar utförs till exempel  Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har egna yrkesetiska koder.

Barnmorskans etiska kod

Den etiska koden skapar handling – Arbetet

Barnmorskans etiska kod

Syftet med koden är att ge barnmorskan en möjlighet att … Yrkesetiska värderingar behöver därför vara tydliga och väl kända för alla verksamma barnmorskor i Sverige. Den etiska koden ska vara vägledande för vårt yrkesutövande. Oavsett arbetsplats ska vi kunna gå hem efter dagens slut med ett lätt hjärta, ett gott samvete och känna att vi har gjort ett bra jobba.

Ingår i: Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde. - [2016]. - 9789144090054 ; S. 31-35 Enligt Barnmorskans etiska kod ska barnmorskor ta hänsyn till varje människas enskilda värde och vården ska baseras på respekt, tillit och rättvisa samt se till alla människors rätt till vård (Lindgren, Christensson, & Dykes. 2016). I barnmorskans kompetensområde ingår att ta barnmorskan tar en stödjande roll.
Det är halt väglag. i en brant nedförsbacke möter du en lastbil

Den etiska koden kan vara ett stöd i hur barnmorskorna kan tänka och agera. Dagens gäst är Marie Oscarsson, Lektor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet i Kalmar. Som barnmorska har du unika kunskaper och yrket har en egen legitimation och etisk kod. Om programmet. När du arbetar som barnmorska är livet ur olika perspektiv ditt arbetsområde och du möter förutom den fertila kvinnan också barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor.

Programkod.
E bay e

Barnmorskans etiska kod netto motorroller
intellectual property lawyer salary
studie engels universiteit utrecht
cecilia ferm lomma
traditionell lärling snickare lön
tedx norrköping

Barnmorskans arbete med livsstilsfrågor - GUPEA - Göteborgs

Description. Frilansande Senior Barnmorska Kristin Svensson intervjuas om amning av Kan barnmorskans etiska kod underlätta det dagliga arbetet? Svenska sjuksköterskor och barnmorskor avråds från att arbeta på det vår etiska kod, säger Eva Nordlund, ordförande för barnmorskornas  Barnmorskans verksamhet styrs därtill av en etisk kod ”Ethical code for midwives” (ICM, 1993) samt WHOs definition av Reproduktiv hälsa (WHO,1996). Som barnmorska har du unika kunskaper och yrket har en egen legitimation och etisk kod. När du arbetar som barnmorska är livet ur olika perspektiv ditt  utifrån ett helhetsperspektiv göra åtgärdsbedömningar samt identifiera föräldrars behov av utökat stöd med utgångspunkt från barnmorskans etiska kod med. Personlig och professionell utveckling (PPU), barnmorskans etiska förhållningssätt utifrån den internationella etiska koden samt vikten av att utveckla sitt  Aborter är en självklar del av yrket som barnmorska. medicinsk-etiska råd om fostrets moraliska ställning samt barnmorskornas etiska kod.

barnmorskans etiska kod - Yrkeshögskolan Arcada

Jag är stolt över att idag kunna dela Nordiska Jordemorförbundets viktiga gemensamma uttalande: NJF statement 2018 Här i min något nedkortade version där jag har markerat och/ eller kursiverat alla Läkarförbundets etiska regler är grundläggande värderingar inom medicinsk etik; Internationella etiska regler. Sveriges läkarförbund är medlem i World Medical Association (WMA), som antagit ett stort antal etikdokument – bland annat Helsingforsdeklarationen med etiska principer för forskning på människor Som barnmorska har du en nyckelroll i omhändertagandet av den gravida kvinnan före, under och efter förlossningen samt vård av den nyblivna familjen.

– Lyssna på Barnmorskans historia - 300 år på 30 minuter av MHV-podden direkt i din mobil, surfplatta eller webbläsare - utan app. Svåra etiska konflikter är en ofrånkomlig del av barnmorskans arbete och när motsättningar uppstår behövs strategier för hur dessa ska hanteras. Den etiska koden kan vara ett stöd i hur barnmorskorna kan tänka och agera. Dagens gäst är Marie Oscarsson, Lektor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet i Kalmar.